Selgitus isikuandmete kaitsest

Taevas TV7 on pühendunud üksikisikute õiguste kaitsele ja isikuandmete turvalisuse tagamisele vastavalt ELi andmekaitsenõuetele nagu seda nõuab GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus). Käesolevas dokumendis selgitame, kuidas Taevas TV7 kogub, kasutab ja säilitab isiklikku teavet.

1. Registripidaja:

Taevas TV7 Kristlik Ühing MTÜ (TV7 veebipood)

Aadress: Ristiku 10, 10612 Tallinn

E-mail: tv7@tv7.ee

2. Registri eest vastutav isik ja/või kontaktisik:

Mare Peterson tel 4422227, 55631991

3.Registri nimetus:

TV7 Veebipood – kliendiregister. Register koosneb mitmest alamregistrist.

4. Isikuandmete töötlemise põhimõtted (registri eesmärk)

Registrit kasutatakse kliendisuhete haldamiseks, kliendisuhtluseks ja turunduseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on TV7 veebipoe ja kliendi vaheline leping. Isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimus, see tähendab, et meie veebipoest ei ole võimalik tellida ilma isikuandmeid sisestamata.

Registri andmeid kasutab TV7 veebipood otseturunduseks, välja arvatud juhul, kui klient on otseturundusest loobunud. Registri nime ja aadressi võib kasutada otseturunduse eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui klient on sellise teabe avalikustamise keelanud. TV7 veebipood kasutab seda ja muud kliendi loodud teavet toote- ja teenusepakkumiste kujundamiseks ja suunamiseks. Eesmärk on olla kliendikeskne ja arvestada ka kliendi erinevate ostukanalite harjumustega.

5. Registri teabe sisu:

Kliendiregister koosneb mitmest eraldi registrist, mis on koostatud vastavalt peamisele kasutamise eesmärgile. Need kliendi andmed moodustavad koos järgmiste klientide salvestatud andmetega komplekti:

1. Postimüügi klientide kontakt- ja tellimisteave:

kliendi kontaktteave (ees- ja perekonnanimi, postiaadress) ja muu kliendipõhine teave. Mistahes keelud avaldada kliendi aadressi või muud teavet teistele ettevõtetele otseturunduse eesmärgil. Mistahes kliendipoolne keeld saata kliendile reklaampostitusi. Postimüügikliendi tellimuste töötlemine ja kättetoimetamise teave: kliendi kontakttelefon.

2. TV7 veebipoe klientide kontakt- ja tellimisinfo:

a) Veebipoe klienditeave: klientide register registreerib teabe, mille klient on TV7 poe kasutajakonto loomisel andnud. Vajalik teave on eesnimi, perekonnanimi, tänava aadress, postiindeks, linn, kasutajanimi ja parool. Valikuline teave sisaldab muud kontaktteavet ja muud kliendi esitatud teavet.

b) Veebipoe tellimuste põhjal kogutud klienditeave: veebipoe tellimuste töötlemiseks ja edastamiseks tellimisel vajalik teave: kontaktteave, telefoninumber.

Krediiditehingu säilitamiseks vajalik teave: krediidikontrolli ja krediidiseaduse säilitamiseks vajalik teave.

Tellimuste töötlemiseks, saatmiseks ja tagastamiseks vajalik teave:
teave postimüükide ja e-kaubanduse klientide tellimuste, saadetiste ja tagastamise kohta.

6. Regulaarsed teabeallikad:

Registri kontakt- ja kontaktteave saadakse registripidajale esitatud klienditeatistest suhte loomise hetkel. Kliendisuhe tekib siis, kui klient

1) loob kasutajakonto

2) tellib tooteid

Otsene elektrooniline turundus (näiteks e-post, SMS) nõuab vastavalt isikuandmete seadusele kliendi selgesõnalist nõusolekut.

7. Regulaarne teabe avalikustamine ja edastamine väljaspool EL-i või EMP-d

TV7 veebipoe klientide teavet kolmandatele isikutele ei avaldata. Teavet ei avaldata väljaspool EL-i ega Euroopa Majanduspiirkonda.

8. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Käsitsi pakutavat materjali hoitakse lukustatud olekus ja sellele pääsevad ligi ainult asjakohased inimesed.

Arvutipõhine materjal: Kliendiandmesüsteemi kasutamiseks ja kliendiandmete muutmiseks on lubatud ainult spetsiaalselt kokku lepitud töötajad. Igal kasutajal on süsteemi jaoks oma kasutajanimi ja parool. Isiklikud juurdepääsuõigused andmebaasile ja erinevad kasutajatasandid piiravad juurdepääsu ainult teabele, mis on vajalik inimese töö tegemiseks.

Kliendiregister ja seda käitlev infosüsteemi riistvara asuvad suletud andmekeskustes. Rikke korral varundatakse andmeid regulaarselt. Süsteemi kaitseb välissuhtluse eest tulemüür.

Kliendiregistri andmeid töötlevaid töötajaid seob ametisaladuse hoidmise kohustus. Teavet avaldatakse või avalikustatakse kolmandatele isikutele üksnes seadusest tuleneva teabe avalikustamise kohustuse tagajärjel, näiteks kliendi enda taotlus või ametiasutuse seadusest tulenev taotlus.

9. Inspekteerimisõigus, inspekteerimisõiguse kasutamine ja keelamine

Kliendil on õigus tutvuda TV7 veebipoe kliendiregistris temaga seotud teabega. Kontrollitaotlus tuleb saata registriküsimuste eest vastutavale isikule.

Registreeritud klient saab otseturunduse laekumist hallata ruutudesse linnukese lisamise või eemaldamisega. Samas jaotises saab klient parandada ebaõiget teavet. Registreerimata klient võib vajadusel ka meie klienditeenindusega ühendust võtta.

Pange tähele, et teil on “õigus olla unustatud” ainult siis, kui meil pole juriidilist kohustust jätkata teie isikuandmete töötlemist.

10. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja selles infolehes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Lisaks sellele võib mõnda teavet säilitada pikema aja jooksul, kui see on vajalik juriidiliste kohustuste, näiteks raamatupidamise ja tarbija vastutuse täitmiseks ning nende nõuetekohase täitmise tõendamiseks.

11. Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid analüüsimiseks ja reklaamide esitamiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida tuleb kasutaja terminalis salvestada. Küpsiste vananemisel eemaldab need brauser ning kasutaja võib brauseriseadete abil küpsiste kustutamise või blokeerimise lõpetada. Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks vaadake oma brauseri juhendit.

Analüütiliste andmete abil saame jälgida ja täiendada meie saidi tehnilisi funktsioone. Ühtlasi saame statistika abil aidata kaasa saidi sisu arendamisele, et see vastaks me kasutajate huvidele. Andmete analüüsis kogutakse teavet külastatud lehe, kasutatud brauseri, operatsioonisüsteemi ja videote vaatamise kohta. Andmete analüüsiks jaoks kasutame Google Analytics’ i teenust, kus teie saadetud teave on anonüümne. Lisateavet Google Analyticsi andmetöötluse ja teie andmete kogumise takistamise kohta leiate siit.